LogoPlus

Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind heeft dat vaak een grote impact op zowel de ouder als het kind. De ouder kan zich ongerust en onmachtig voelen. Het kind kan onzeker, teruggetrokken of gefrustreerd worden. Met het Hanen Ouderprogramma krijgen ouders meer grip, meer plezier en meer ontspanning in de communicatie met hun kind. Hierdoor ontstaat voor het kind een positieve omgeving die zelfvertrouwen geeft. Het kind kan zich zo optimaal ontwikkelen, ook op het gebied van spraak en taal. De band en het plezier tussen ouder en kind zal hierdoor als vanzelf nog sterker worden.

Barbara van Seventer

LogoPlus is een logopediepraktijk opgericht door Barbara van Seventer. Werken met kinderen en hun ouders/opvoeders is haar passie. Ze is logopedist sinds 2000 en Hanen gecertificeerd in 2010. Integratief kindertherapeut sinds 2016.

Barbara heeft jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en dove en slechthorende kinderen. Ze heeft zich gespecialiseerd in werken met jonge kinderen met een taalachterstand op de peuterbehandelgroepen van Kentalis en Auris.

Samenwerkingspartners:

Marjolein Masaki – Lenten

Marjolein is een Hanen-gecertificeerd logopedist die haar eigen Hanen Praktijk ‘Pamoja-communiceren’ heeft in Spaarndam. (www.pamoja-communiceren.nl) Zij geeft het Hanen Ouderprogramma It takes two to talk / Praten doe je met z'n tweeën in de regio Haarlem en omstreken.

Marjolein is een Hanen-gecertificeerd logopedist die haar eigen Hanen Praktijk ‘Pamoja-communiceren’ heeft in Spaarndam. (www.pamoja-communiceren.nl) Zij geeft het Hanen Ouderprogramma It takes two to talk / Praten doe je met z’n tweeën in de regio Haarlem en omstreken.

Jente Timmer

Marjolein is een Hanen-gecertificeerd logopedist die haar eigen Hanen Praktijk ‘Pamoja-communiceren’ heeft in Spaarndam. (www.pamoja-communiceren.nl) Zij geeft het Hanen Ouderprogramma It takes two to talk / Praten doe je met z'n tweeën in de regio Haarlem en omstreken.

Jente is een Hanen-gecertificeerd logopedist die haar eigen Hanen Praktijk ‘Meertaalpratkijk’ heeft in Hilversum. (www.meertaalpraktijk.nl) Zij geeft het Hanen Ouderprogramma Praten doe je met z’n tweeën in de regio Hilversum en omstreken.

Renée Kwakkel

Renee is een Hanen-gecertificeerd logopedist die haar eigen Hanen Praktijk ‘Logos Trainingen’ heeft in Amsterdam. (www.logostrainingen.nl) Zij geeft het Hanen Ouderprogramma’s More Than Words.

Ina van Dijk

Ina is een Hanen-gecertificeerd logopedist. Zij geeft het Hanen Ouderprogramma’s More Than Words in Amsterdam.(praktijkvandijk@gmail.com)

Meer informatie en inschrijven